본문

 


Xục áp lực

Xục áp lực là một quá trình xử lý nước thải hiệu quả và tiết kiệm đã được sử dụng rộng rãi để loại bỏ các chất rắn lơ lửng có tỷ trọng thấp bằng cách làm bay các hạt trong nước lên bề mặt nước với sự trợ giúp của các bọt khí có đặc tính kết dính. Quá trình tăng áp lực chủ yếu dựa vào sự kết tụ và keo tụ để tạo bông bằng cách tối đa hóa vận tốc va chạm của hạt.

Công nghệ xục áp xuất của Cheonghae ENV cung cấp hiệu quả truyền oxy tốt nhất trong ngành bằng cách tối đa hóa các đặc tính độc đáo của các viên bi nhỏ. Yêu cầu quan trọng trong việc áp dụng phương pháp sục khí là cung cấp oxy vào nước một cách hiệu quả. Do đặc điểm của các viên đá nhỏ, duy trì lâu trong nước và có diện tích bề mặt trên mỗi thể tích lớn, nên nó được công nhận là phương pháp sục khí hiệu quả nhất trong số các phương pháp sục khí hiện có, có thể giảm đáng kể chi phí vận hành.

Máy tạo microbubble được thiết kế để tạo áp suất nước với không khí ở 78 psig, tạo ra hàng tỷ microbubble với kích thước từ 20 đến 70 μm, và những bong bóng có kích thước đồng đều này gắn vào các hạt và tạo ra một lực nổi mạnh.

Nồng độ tinh khiết của các hạt vi mô, cùng với điện tích bề mặt mạnh, làm tăng vận tốc va chạm và tăng cường quá trình keo tụ. Bằng cách kiểm soát số lượng và kích thước thích hợp của các viên bi nhỏ, ngay cả những chất rắn đặc hơn nước cũng có thể nổi lên bề mặt nước. Khi các viên bi nhỏ được đưa vào lò phản ứng DAF, các bong bóng sẽ tăng với tốc độ bay lên khoảng 10-13 m / h để tạo thành một lớp chất rắn lơ lửng dày trên bề mặt nước của lò phản ứng.

Điều làm cho máy tạo bọt siêu nhỏ của Cheonghae ENV khác biệt với các sản phẩm khác là nó luôn tạo ra các bong bóng có kích thước đồng nhất. Hầu hết các máy tạo bong bóng đều tạo ra các bong bóng lớn và nhỏ. Tác dụng chính của quá trình tuyển nổi microbubble là giảm lượng thuốc cần thiết cho quá trình tuyển nổi.

 


Ưu điểm của xục áp lực

- Tiêu thụ điện bằng 1/3 các sản phẩm khác

- Hiệu quả kinh tế tuyệt vời do không sử dụng polyme

- Hiệu suất ổn định, tiếng ồn thấp, dễ dàng bảo trì