본문

 

Các chứng chỉ hiện có

Số TT Tên chứng chỉ Số Chứng chỉ Đơn vị phát hành
1 Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 Q208817 ICR
2 Hệ thống quản lý môi trường ISO14001 E098317 ICR
3 Đổi mới công nghệ SME Số R100604-01617 Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Công ty khởi nghiệp
4 Giấy chứng nhận kinh doanh mạo hiểm số 20200114311 Quỹ bảo lãnh công nghệ
5 Giấy chứng nhận của Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp số 2009110525 Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc
6 Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Triển vọng Gyeonggi 2018-164 Gyeonggi-do
7 Chứng nhận công ty môi trường đầy triển vọng 2020.01.01 Gyeonggi-do
8 Doanh nghiệp Ngôi sao Gyeonggi-do Số 2020-038 Cơ quan Xúc tiến Khoa học Kinh tế Gyeonggi-do
9 Chứng nhận công ty gia đình 2021.01.01 Viện Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc
10 Chứng nhận Công nghệ Mới Số 504 Bộ Môi trường
11 Kiểm định Công nghệ Mới Số 216 Bộ Môi trường
12 Kiểm soát chất lượng của các cơ sở kiểm tra kiểm tra môi trường số 2019-313 Viện Khoa học Môi trường Quốc gia
13 Chỉ định Công ty Môi trường Xuất sắc số 2015-07 Gyeonggi-do
14 Chứng nhận chất lượng (Q-Mark) S34-2015-001 Viện ngiên cứu thử nghiệm cơ điện và điện tử Hàn