lĩnh vực kỹ thuật

본문

   


Sự cố định điện

Sự Ion hoá xảy ra khi có dòng điện và khi có dòng điện một chiều, phản ứng kết tụ xảy ra và các hạt nhỏ trong nước bị loại bỏ khi chúng lắng xuống. Quá trình Ion hoá là một quá trình xử lý sử dụng nguyên tắc là các cation tạo ra từ cực dương làm bằng sắt hoặc nhôm có vai trò làm tăng sự tập hợp của các chất gây ô nhiễm tạo ra từ môi trường nước. Quá trình Ion hoá là một quá trình phức tạp xảy ra qua một loạt các bước. Các yếu tố thúc đẩy chính của Ion hoá là độ dẫn điện và độ pH, và các yếu tố thúc đẩy khác bao gồm kích thước hạt, loại điện cực, thời gian lưu lại giữa các tấm, khoảng cách giữa các tấm và nồng độ của các thành phần hóa học.

Nguyên lý hoạt động chính của quá trình Ion hoá là các ion dương tạo ra chất điện phân từ các cực dương bằng sắt hoặc nhôm để tăng sự kết tụ của các chất gây ô nhiễm. Chuyển động điện di chuyển có xu hướng tập trung các ion mang điện tích dương trong vùng âm và các hạt mang điện tích âm trong vùng dương. Cực dương được sử dụng để liên tục tạo ra các ion dương kim loại đa hóa trị xung quanh cực dương. Các ion dương này thúc đẩy sự kết tụ bằng cách trung hòa điện tích âm của các hạt được vận chuyển đến cực dương thông qua chuyển động điện di chuyển.

Công nghệ CHENV-EC (Electrocoagulation) tạo ra một quy trình xử lý, loại bỏ sự kết tụ của các chất gây ô nhiễm mà không cần áp dụng chất kết tủa mà bằng cách tác động dòng điện.


Thuận lợi

- Một loạt các chất bẩn có thể được loại bỏ.

- Thiết bị đơn giản và dễ vận hành.

- Chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành thấp.

- Quá trình điện phân trong cực inon hoá được điều khiển bằng điện nên dễ dàng bảo trì.

- Do không sử dụng hóa chất nên không cần quá trình trung hòa và không bị ô nhiễm thứ cấp bởi hóa chất.

- Lượng bùn sinh ra ít do bùn tạo thành do Ion hoá có đặc tính lắng và khử nước rất tốt.

- Hàm lượng TDS (tổng chất rắn hòa tan) trong nước thải ít hơn so với xử lý hóa học. Vì lý do này, nước đã qua xử lý có thể được tái sử dụng và giảm chi phí bảo trì.

- Sự Ion hoá có ưu điểm trong việc loại bỏ các hạt keo rất nhỏ vì điện trường tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng kết tụ.

- Các bong bóng sinh ra trong quá trình điện phân vận chuyển các chất ô nhiễm lên trên bề mặt nước để chúng được thu gom và loại bỏ.


Ứng dụng

Các công ty dệt nhuộm, công ty cung cấp suất ăn, công ty hóa dầu, công ty đá phiến dầu, v.v.