Phát biểu về năng lực của các doanh nghiệp vật chất trong nước và phương án thâm nhập nước ngoài

chenv
2020.01.06 11:57 2,697 0

본문

19.jpg

 Tham gia 'Hội thảo về năng lực của công ty nước và kế hoạch mở rộng ra nước ngoài 2019 Hàn Quốc’ để giới thiệu công ty và củng cố năng lực của các công ty cấp nước. Thông báo năng lực của các công ty cấp nước Hàn Quốc và kế hoạch mở rộng ra nước ngoài của Công ty TNHH Cheonghae ENV tổ chức tại Trung tâm Hỗ trợ Công nghiệp Nước Gyeonggi vào ngày 24 tháng 5

 

Hội thảo này được tổ chức với mục đích củng cố mạng lưới giữa các quan chức của Cục Hợp tác Môi trường và các công ty cấp nước Gyeonggi-do ở Hàn Quốc được lâu dài.

 

Trung tâm hỗ trợ ngành nước Gyeonggi-do mở rộng mạng lưới các công ty nước Gyeonggi-do với các quan chức nước ngoài

 

Nó cũng được thiết kế như một phần để đáp ứng nhu cầu của sinh viên, và nó có ý nghĩa ở chỗ nó cũng là nhu cầu của các thực tập sinh từ Cục Hợp tác Môi trường đang lưu trú tại Hàn Quốc.

Trong hội thảo, ba học viên MGLEP từ Trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế đã trình bày về hiện trạng ngành nước ở Indonesia, Bangladesh và Trung Quốc, sau đó là phần giới thiệu công ty và trình bày công nghệ của các công ty nước ở Gyeonggi-do. Các công ty nước Gyeonggi-do đã đưa ra thông báo này là Bl Process, Korea Alkaline Water và Cheonghae ENV. Sau hội thảo này, Trung tâm Hỗ trợ Công nghiệp Nước Gyeonggi có kế hoạch tổ chức thực tập vào mùa hè và mùa đông cùng nhau để các thực tập sinh từ Cục Hợp tác Môi trường và các công ty nước có thể xây dựng một mạng lưới liên tục.

 

 

All 5 Page - 1 Page